2018.11.07 DAĞCILIK İL TEMSİLCİLİĞİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ 2018 KASIM  AYI OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği Tertip Komitesi ile İzmir Dağcılık Kulüpleri 07.11.2018 Çarşamba günü saat 19.00 da Kültürpark İzmir Sanat Oditoryum Salonunda   ( 25 ) kulüp temsilcisi ve ( 12 ) Kulüp sporcusu, ( 1 )  İl Temsilcisi ve ( 3 ) tertip komitesi üyesi katılımı ile aşağıda oluşturulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere  toplandı.

GÜNDEM :
1. Kulüp sporcularının Lisans, sağlık raporu ve üyelik ile ilgili esasların görüşülüp karara bağlanması

2. Vefa ve teşekkür yemeği iptali ile ilgili açıklama yapılması

3. 10 Kasım "ATA'YA SAYGI FAALİYETİ" ile ilgili programın görüşülmesi

4. Toplantıda alınan kararların kulüp başkanlarına ve üyelerine iletilip iletilmediği konusunun görüşülmesi

5. İZSAR Arama Kurtarma Birliğinin kuruluşu ile ilgili bilgilerin paylaşılması

6. İl temsilciliği toplantısına katılmayan kulüpler ve Federasyon, il temsilciliği ve diğer kulüplerin faaliyetlerine katılmayan kulüpler ile ilgili görüşülmesi.

7.Antrenör sözleşmesi yapan kulüplerin antrenörlerinden eğitim alıp almadığı ile ilgili konunun görüşülmesi

8.İl temsilciliğinin sportif tırmanış ile ilgili  

9.Macera park ile ilgili gelişmelerin görüşülmesi

10. Görüş öneriler ve bir sonraki aylık toplantı

 

KARAR :

1.  2018 Ekim ayı olağan toplantısındaki  konuları araştırmak amacı ile kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. TDF Hukuk Kurulu üyesi ve komisyon başkanı Orhan KOZAN ve üyelerin çalışmaları sonucunda

 * 07.12.2001 tarih ve 24606 Sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” ile  Gençlik Spor Bakanlığının 31.01.2013 tarih ve 24046111-000/1801 sayılı yazıları gereği;  Federasyonlar, Eğitim ve Öğretim kurumlarınca düzenlenecek olan müsabakalara katılmak üzere sporcu lisansı alacak kişilerin aile sağlığı merkezinden veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşundan “sağlık izin belgesi”, Spor Kartı başlıklı 17. Maddesi hükümleri gereğince, müsabaka dışı spor faaliyetlerine katılmak üzere Spor Kartı alacak kişilerin ise  “sağlık yönünden beden eğitimi ve spor yapmasına engel bir halin bulunmadığına dair yazılı beyan” da bulunulması gerekmektedir.” denilmektedir.

*  İlgili Yönetmelik ve hükümler gereği;  Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan eğitim, yarışma ve yüksek dağ faaliyetlerine katılacak sporcuların Sporcu Lisansı almaları gerekmektedir. Müsabaka dışı beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılacak kişilerin ise Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanları yeterli olup, Kulüplere üye olduktan sonra ilgili yönetmelik gereği  Spor Kartı çıkarılması yeterli olacaktır. Yazılı beyan 18 yaşından küçükler için veli veya vasi tarafından imzalanacaktır.

* Doğa yürüyüşüne ilk kez katılacaklar için doğayı ve sporu sevdirmek, sporumuzu tanıtmak, çeşitli belge ve evraklar yüzünden zorluk yaşatmadan, aidiyet sağlanması adına ADAY ÜYELİK FORMU tanzim edilmesi, imzalanan bu form ile kulüplerin centilmenlik çerçevesinde katılımcıya sınırlı sayıda ( örneğin üye olmadan 3 kez ) katılma hakkı tanınması kararlaştırıldı.

* Etkinliğe ilk kez katılacak olanların  “ADAY ÜYELİK FORMU” nu doldurmaları yeterli olacak ve bu evrakların kulüplerde muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.

* Aday Üye olarak kulüp etkinliklerine katıldıktan sonra Kulübe üye olan ve yüksek irtifa, spor tırmanış ve yarışmalar ile TDF faaliyetlerine katılmayacak olan üyeler için SPOR KARTI çıkartılarak GSİM’nce onaylandıktan sonra kulüplerde muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.

2. Dağcılık camiasına emek vermiş önderlik yapmış büyüklerimiz için düzenlenecek etkinliğin,  talebin az olması nedeniyle başka bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

3. Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ve Bornova Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirlecek olan “ATA’YA SAYGI VE ANMA” faaliyeti için kulüp bilgilendirmeleri gerçekleştirilmiştir.

4. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile İl Temsilciliği tarafından alınan kararların ve duyuruların kulüp temsilcilerine ve aktarılması gereken bilgilerin üyelere iletilmesi ile ilgili olarak mail adreslerinin kontrol edilmesi ve güncellenmesi kararlaştırıldı.

5. TDF İzmir Arama Kurtarma Birliğinin TDF tarafından onaylanması ile ilgili bilgi paylaşıldı.

6. İl temsilciliği toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan kulüp başkanlarının uyarılmasına, tekrarında GSİM ne, TDF ye rapor edilmesine karar verildi.

7. Antrenör sözleşmesi yapan kulüplerin, eğitimlerini planlamalarını gerçekleştirdikleri eğitimleri İl Temsilciliğine bildirmeleri kararlaştırıldı.

8. İl temsilciliğinin sportif tırmanış ile ilgili  bir birim kurulmasına, bu kurulda Muammer Yalçın’ın okullar ile ilgili organizasyonlardan sorumlu olmasına ve kulüplerdeki spor tırmanış ile ilgili sporcuların envanterinin çıkarılmasına karar verildi.

9. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan spor tırmanış duvarı hizmete girmediği için gerekli çalışmalar yapılamamaktadır.

10. Kulüplerin üye  bilgilerini Dernekler DYS sisteminden güncellemeleri, 11 Aralık Dünya Dağlar Günü ile ilgili etkinliklere katılım sağlanmasını, 2019 yılı Kulüp programlarının 10 Aralık 2018 tarihine kadar kaşeli ve imzalı olarak il temsilciliğine iletmeleri,  Bir sonraki aylık toplantı 05 Aralık 2018 günü Kulütürpark İzmir Sanat Oditoryum salonunda saat 19.00 da yapılmasına karar verildi.

 

Sibel ANDİÇ                       Nilüfer AÇAN                    Suat ÖZKAN                             Siyami ÇETİN                    

Tertip Komitesi Üye            Tertip Komitesi Üye           Tertip Komitesi Üye                   Dağcılık İl Temsilcisi

Bize Yazın

E-posta:
Konu:
Mesajınız:
5+2=? Lütfen soruyu cevaplayınız.

Telif Hakkı © 2014. Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir Temsilciliği. Tüm Hakları Saklıdır.