2018.05.02 DAĞCILIK İL TEMSİLCİLİĞİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ 2018 MAYIS  AYI OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği Tertip Komitesi ile İzmir Dağcılık Kulüpleri 02.05.2018 Çarşamba günü saat 19.00 da Buca ATADAK   ev sahipliğinde (21) kulüp temsilcisi ve (  6  ) Kulüp sporcusu, (1 )  İl Temsilcisi ve ( 2 ) tertip komitesi üyesi katılımı ile aşağıda oluşturulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere  toplandı. 

GÜNDEM :

 1. 1.    Kulüp lisanslı sporcularının başka kulüp faaliyetlerine katılımı ile ilgili esasların görüşülmesi ve karara bağlanması.
 2. 2.   Kulüp imkanları ile eğitim alan sporcuların kulüplerinden ayrılmak istemeleri durumunda yapılması gereken uygulamaların görüşülmesi ve karara bağlanması
 3. 3.   Kulüplerin dağcılık eğitimleri ile ilgili olarak öğrencilerin teşvik edilmesi kulüplerin bu konuda sporculara destek vermesi esasları ile ilgili konuların değerlendirilmesi ve karara bağlanması.
  1. 4.   Dağcılık kulüplerinin gerçekleştireceği şenlik takviminin İl Temsilciliğine gönderilmesinin karara bağlanması
  2. 5.   İzmir ilinde bulunan Yürüyüş liderleri ile dernek oluşumunun çalışmalarına başlanması  rehberlik hizmeti almak isteyen kurum ve kuruluşlara uygulanacak kuralların kararının alınması
  3. 6.   Kulüplerin antrenörlük sözleşmelerini yeniden düzenleyerek, GHSİM onayı alınarak her beş kulübe bir antrenör görevlendirilecek şekilde planlamaların yapılması kararının alınması
  4. 7.   Şehir içi ve şehir dışı sporcu transferi ile ilgili çalışmaların yapılması ve karara bağlanması
  5. 8.   Tescili olmayan guruplara ve oluşumlara  kulüp lisanslı sporcularının veya yürüyüş liderlerinin rehberlik hizmeti vermeleri konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
  6. 9.   2018-2019 Sezonunda lisans vizelerinin kulüp yetkililerince takip edilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması

10. Bir sonraki toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi.

KARAR

 1. 1.   Lisanslı sporcularının üye oldukları kulüpte faaliyetlere katılmaları esastır. Diğer kulüplerin faaliyetlerine katılmak isteyen sporcuların kendi kulüplerinden mutlaka izin almaları, faaliyeti gerçekleştirecek kulüp veya etkinlik sorumlusu da başka kulüplerden kendi faaliyetlerine katılacak sporculardan izin yazılarını istemeleri karara bağlandı. Bu karara uyulması konusunda kulüp yetkililerin konuyu takip etmeleri kararlaştırıldı.
 2. 2.   Kulüp imkanları ile eğitim alan sporcuların kulüplerinden ayrılmak istemeleri durumunda, her kulüp kendi eğitim yönetmeliği çerçevesinde aldığı kararların gereğini yapmakla sorumlu olduklarına karar verildi.
 3. 3.   Kulüplerin dağcılık eğitimleri ile ilgili olarak öğrencilerin teşvik edilmesi kulüplerin bu konuda sporculara destek vermesi ve tüm kulüplerin öğrenci sporcuları teşvik için gerekli çalışmaları yapmasına karar verildi.
 4. 4.   İlimizde bulunan Dağcılık kulüplerinin gerçekleştireceği kulüp şenlik tarihlerini 14 Eylül 2018 tarihine kadar  İl Temsilciliğine bildirmelerine ve programa alınmasına karar verildi.
 5. 5.   İzmir ilinde bulunan Yürüyüş liderleri ile dernek oluşumunun çalışmalarına başlanması  rehberlik hizmeti almak isteyen kurum ve kuruluşlara uygulanacak kuralları kararının bu oluşum tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi.
 6. 6.   Kulüplerin antrenörlük sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesine, GHSİM onayı alınarak her beş kulübe bir antrenör görevlendirilecek şekilde planlamaların yapılmasına ve bu konu ile ilgili çalışmalara başlanmasına karar verildi.
 7. 7.   Şehir içi ve şehir dışı sporcu transferi ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu ve Yolcu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde kulüplerin yararına bir çalışmanın yapılmasına karar verildi.
 8. 8.   Tescili olmayan guruplara ve oluşumlara kulüp lisanslı sporcularının veya yürüyüş liderlerinin rehberlik hizmeti vermemelerine karar verildi.
 9. 9.   2018-2019 Sezonunda lisans vizelerinin yapılması çerçevesinde; ferdi lisanslı sporcular hariç kulüp sporcuları vize işlemlerinin başvuruları kişisel veya kulüp tarafından gerçekleştirilebilmesi, vize sonrası lisans tesliminin sadece kulüp yetkililerine verilmesi karara bağlandı. Vizeli lisansları almak üzere her kulüp yetkili iki kişinin adı ve soyadını 18 Haziran 2018 tarihine kadar il temsilciliğine mail olarak bildirmelerine karar verildi.

10. Bir sonraki olağan aylık  toplantının  05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 19.00 da  Doğa Dağcılık Kulübünde yapılmasına karar verildi.

 

 

Sibel ANDİÇ                             Suat ÖZKAN                      Hülya ŞENOĞLU                       Siyami ÇETİN                     Tertip Komitesi Üye                  Tertip Komitesi Üye          Tertip Komitesi Üye                    Dağcılık 

Bize Yazın

E-posta:
Konu:
Mesajınız:
5+2=? Lütfen soruyu cevaplayınız.

Telif Hakkı © 2014. Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir Temsilciliği. Tüm Hakları Saklıdır.