Duyurular

İDADİK İRAN ALBORZ DAĞ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ZİRVE TIRMANIŞLARINI BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTIR

       Değerli Arkadaşlar

       İDADİK'in programlı faaliyetlerinden 7000 metre (Federasyon Destekli Koshkulak-Kokoser) çıkışlarına hazırlık çıkışları kapsamında İDADİK sporcuları Kerem Ayhan ve Yaşar Kemal Sema İran Alborz Dağları'nda 06 Haziran 2018 ile 10 Haziran 2018 tarihleri arasında bulunmuşlardır.

       Faaliyet süresince Azeri Türkü Gholam Reza Jarayedi sporcularımıza gerekli lojistik desteği vermiştir. Dağlarda belli yüksekliklere kadar çıkarak sporcularımızla telsiz bağlantısı sağlamıştır. Düzenlenen faaliyet neticesinde;

  1. 6 Haziran 2018'de Azad-Kuh (4355 m.) zirve çıkışı gerçekleştirilmiştir.
  2. 8 Haziran 2018'de Demavend (5671 m.) zirve gerçekleştirilmiştir.
  3. 10 Haziran2018'de Paşure (3870 m.) zirve çıkışı gerçekleştirilmiştir.

       Yapılan araştırmalar sonucu Azad-Kuh (4355 m.) ve Paşure (3870 m.) zirvelelerine Türkiye Cumhuriyeti Dağcıları tarafından çıkıldığına dair faaliyet raporuna yada habere rastlanmamıştır. İranlı dağcılar arasında son yıllarda daha geniş tanınmaya başlanan bu 2 dağ sadece dağların yöre halkları tarafından iyi bilinmektedir.

       Kulüp yönetimini ve sporcularımızı kutlar başarılarının devamını dileriz.

                                                                                                         Siyami ÇETİN

                                                                                                      Dağcılık İl Temsilcisi

Devamını Oku...

2018Ö-2019 DÖNEMİ LİSANS VE VİZE İŞLEMLERİ

Değerli kulüp yöneticileri;

01.07.2018-30.06.2019 Dönemine ait lisans vizelerinin yapılması veya yeni lisans başvuruları için; 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Lisans Tescil Şubesi ile yapılan görüşmeler sonucu olarak; ferdi lisanslı sporcular hariç kulüp sporcuları için yeni lisans veya vize başvuruları kulüp yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir. 
Yeni lisans veya vize için verilen lisansları almak üzere kulüpler iki yetkili belirlemeleri ve bu isimleri, 18 Haziran 2018 tarihine kadar il temsilciliğine mail olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
NOT: Lisans başvurusu veya vize için verilecek lisanslar ad soyad belirten listelere yazılarak tescil şubesine teslim edilecek ve liste ile teslim alınacaktır.

Siyami ÇETİN
Dağcılık İl Temsilcisi

Devamını Oku...

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Devamını Oku...

YAZ YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ İZMİR

Yaz Yürüyüş Liderliği kursu 23-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.
Kursa başvurmak isteyen adaylar aşağıda link’ten gerekli bilgilere ulaşabilirler.( İlk yardım eğitimi olmayanlar için eğitim organizasyonu gerçekleştirilecektir)https://www.tdf.gov.tr/yaz-yuruyus-liderligi-kursu-izmir-basvurulari-2/

Siyami ÇETİN

Dağcılık İl Temsilcisi

Devamını Oku...

İDADİK KAFKASLARIN ZİRVESİNDE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDI

 

          İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK) sporcuları Kerem AYHAN ve Oral ÇAĞLAR  Kafkasların GİDAN Zirvesinde (4180 metre) ilk kez Türk Bayrağını dalgalandırdı.

         İDADİK'in programlı faaliyetlerinden 7000 metre çıkışlarına hazırlık (Federasyon destekli Koshkulak-Kokoser) kapsamında Kerem Ayhan ve Oral Çağlar Kafkaslara faaliyet düzenlemişlerdir. Elbruz Batı zirvesini (5642 m.) 22 Mayıs 2018'de gerçekleştirdikten sonra,  28 Mayıs 2018 tarihinde Gidan (4180 m.) zirvesine çıkışı gerçekleştirmişlerdir.

        Bölgedeki yetkililer tarafından Gidan çıkışı ilk Türkiye Cumhuriyeti çıkışı olarak kabul görmüştür. Kulüp yönetimini ve sporcuları kutlar başarılarının devamını dilerim.

 

                                                                             Siyami ÇETİN

                                                                       Dağcılık İl Temsilcisi

 

 

Devamını Oku...

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU YAZ YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ EĞİTİMİ-İZMİR

Değerli arkadaşlar,
Türkiye Dağcılık Federasyonu Yaz Yürüyüş Liderliği Kursu 23-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında İzmir İl Temsilciliği organizasyonunda İzmir Buca Kaynaklar İzcilik ve Dağcılık Kamp Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile gerekli görüşmeler yapılmış ve kararın çıkması beklenmektedir. İlgilenen sporcuların www.tdf.gov.tr adresinden duyuruyu takip etmeleri ve gerekli işlemleri bu adres üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Duyurulur.

Siyami ÇETİN
Dağcılık İl Temsilcisi

Devamını Oku...

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ TALİMATI

 Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği Talimatı

İl Temsilciliği Talimatı

YÖNETİM KURULU: DAĞCILIK FEDERASYONU

KARAR TARİHİ : 21.01.2007

KARAR NO : 02

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU

İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, illerde Dağcılık Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı faaliyetleri ile ilgilenmek üzere Federasyonun sorumluluğu altında, illerde yapılacak faaliyetlerde, federasyon ve ildeki tescilli dağcılık spor kulüpleri ve diğer kişi ve kamu kuruluşları ile uyumlu çalışmalar yapacak, federasyonun taşra bağlantısını sağlayabilme amacı ile fahri olarak görev yapacak Dağcılık il temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Talimat, Dağcılık il temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon : Türkiye Dağcılık Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanını,

d) Yönetim Kurulu : Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetim kurulunu,

e) Ana Statü : Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünü,

f) İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü,

g) İl Temsilcisi : Türkiye Dağcılık Federasyonu il temsilcisini,

h) Hukuk Kurulu : Türkiye Dağcılık Federasyonu hukuk kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Dağcılık İl Temsilcisi

Madde 5- (1) İllerde, Federasyonun sorumluluğunda yapılacak Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı faaliyetlerinin yürütülmesinde, tescilli spor kulüpleri ve diğer kuruluşlarla uyumlu çalışabilecek federasyonun taşra bağlantısını sağlamak üzere fahri olarak görev yapacak kişidir. 2

İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

Madde 6- (1) İl temsilcilerinde, Dağcılık, spor tırmanış ve Dağ Kayağı branşlarında Sporcu, antrenör, hakem, eğitmen, dağ mihmandarı, veya yöneticilik yapmış spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

(2) İl temsilcisi olmak isteyen ve bu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar federasyona dilekçe ile müracaat ederler. Müracaatlar federasyonca değerlendirilir ve uygun görülenler federasyon yönetim kurulu adına federasyon başkanı tarafından il temsilcisi olarak atanır. Atanması yapılan il temsilcilerinin adı soyadı ve diğer bilgileri federasyonun internet sitesinde yayınlanır ve o ildeki ilgili kuruluşlara ve spor kulüplerine bildirilir.

(3) İl temsilcileri görevlerinde başarılı olmaları kaydıyla görev süresi; federasyon yönetim kurulunun görev süresi kadardır.

(4) İl temsilcilerine yardımcı olmak üzere, il temsilcisinin teklifi, federasyon başkanının onayı ile il temsilci yardımcısı atanabilir.

Dağcılık İl Temsilcilerinin Görevleri

Madde 7- (1) Dağcılık il temsilcilerinin görevleri;

a) Federasyonun görevine uyumlu olarak mahalli dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı faaliyetlerinin programlanmasını yaparlar, yürütülmesini sağlarlar ve denetlerler.

b) Federasyonun ildeki faaliyetlerinin yürütülmesinde il müdürlükleri, tescilli spor kulüpleri ve diğer kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak.

c) Tescilli Spor kulüpleri ile koordineli çalışmalar yaparak il faaliyet programlarını hazırlayarak federasyonun onayına sunmak,

d) Federasyonun talimatlarını ve duyurularını ilindeki tescilli dağcılık kulüplerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,

e) Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili eğitim hizmetlerini federasyonla işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,

f) İlindeki Dağcılık faaliyetlerinin, spor kulüplerinin sporcuların kayıtlarını tutmak,

g) İlindeki il faaliyetlerinde görevlendirilmesi halinde federasyon gözlemcisi olarak görev yapmak,

h) İl Hakem Kurulunun oluşumunda Merkez Hakem Kuruluna yardımcı olmak, il hakem sayısı ondan az olan illerde il hakem kurulunun başkanlığını yürütmek,

i) Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanının görev vermesi halinde illerindeki sporcuların tescil ve vize işlemlerini yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür,

j) Sporda şiddetin önlenmesi ile ilgili spor kulüpleri ve diğer kişi ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,

k) İl temsilcileri bu talimat hükümlerini bölgesindeki tescilli spor kulüplerine tebliğ etmek zorundadırlar,

l) Yıllık faaliyet programına göre illerde yapılacak faaliyetlerin raporunu faaliyet bitiminde federasyona göndermek,

m) Dağcılık branşında ihtisas spor kulüplerinin ve diğer kulüplerin kurulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

n) Tüm faaliyetlerde görev alan fahri görevlilerin kayıtlarını tutmak ve federasyona bildirmek,

o) Federasyon Başkanı ve Hukuk Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek.

Dağcılık İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- (1) İl temsilcileri, Federasyonun ildeki dağcılık, spor tırmanma ve dağ kayağı faaliyetlerinin resmi ve teknik merciidirler. (2) İl temsilcileri, Federasyon Ana Statüsü, yönetmelikler, talimatlar, genelgeler ve diğer tüm mevzuatların uygulanmasında ve dağcılık ve bağlı diğer branşların yürütülmesinde, federasyona karşı sorumludurlar. İl faaliyetlerinde ise il müdürlerine karşı sorumludurlar.

(3) İlde sporla ilgili yapılacak toplantılara katılarak dağcılık branşı ile ilgili bilgiler sunmak, 3

(4) İlinde dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı branşlarının iyi duruma getirilmesi için çalışmalar yaparak bir rapor halinde federasyonu bilgilendirir.

(5) İl temsilcileri altı ayda bir ilinde yapılan tüm faaliyetler hakkında federasyona rapor verir.

Görevden Ayrılma

Madde 9 – (1) İl temsilcileri, branşları ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, genelge ve diğer ilgili mevzuata aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde federasyon yönetim kurulu kararı ile görevine son verilir.

(2) İl temsilcileri kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak görevlerinden ayrılabilirler.

(3) Süresi dolmadan kendi isteği ile görevden ayrılan ve yönetim kurulunca re’sen görevine son verilen temsilciler bir daha il temsilcisi olamazlar,

(4) Bu maddede belirtilen nedenlerden dolayı boşalan il temsilciliklerine otuz gün içinde bu talimatın 6.maddesindeki şartları taşıyan kişilerden; federasyon başkanı tarafından il temsilcisi ataması yapılır,

Talimatta Yer Almayan Konular

Madde 10 - (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlülükten Kaldırma

Madde 11 - (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri (sadece, Türkiye Dağcılık Federasyonu için) yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 12 – (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 – (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Telif Hakkı © 2014. Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir Temsilciliği. Tüm Hakları Saklıdır.